Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych

Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych

27 kwietnia  2009  roku podpisane zostało  Porozumienia o Ponadlokalnej Współpracy Partnerskiej przez 11 liderów gdańskich organizacji pozarządowych z Gminą Miasta Gdańsk. Porozumienie miało na celu stworzenie platformy współpracy lokalnej, rozwój dialogu i wymianę doświadczeń między partnerami.

Sygnatariusze Porozumienia to: Gmina Miasto Gdańsk, Regionalne Centrum  Informacji
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych św. Ojca Pio, Stowarzyszenie Stara Oliwa, Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy, Fundacja Sprawni Inaczej, Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia, Stowarzyszenie Kultura Miejska. 

 

Data dodania: 2009-04-27 17:21:43
Data edycji: 2020-04-25 14:52:08
Ilość wyświetleń: 166
Bądź z nami
Aktualności i informacje