Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs Plastyczny

Konkurs Plastyczny
Zachęcamy dzieci i młodzież z Nowego Portu do wzięcia udziału w konkursie (malarstwo,rysunek,fotografia, grafika komputerowa)
,,Moje podwórko''
 
organizatorzy
STOWARZYSZENIE NOWY PORT SZTUKI
I STOWARZYSZENIE 180 STOPNI
 
CELE KONKURSU
 
- zainteresowanie dzieci i młodzieży swoim najbliższym otoczeniem
- kształtowanie emocjonalnego stosunku do miejsca zamieszkania
- inspirowanie do własnej pracy twórczej
 
ZASADY UCZESTNICTWA
 
− uczestnicy: uczniowie klas I-III i IV-VIII oraz uczniowie Szkół Średnich
− format pracy: A4 lub A3
− technika: malarstwo, rysunek,fotografia lub grafika komputerowa
 
TEMAT KONKURSU
 
Przedmiotem konkursu jest stworzenie prac, których tematem jest ulubione podwórko, miejsce zabawy czy spędzania wolnego czasu w Nowym Porcie. W ramach konkursu zachęcamy również do tworzenia własnych wizji na temat jak może wyglądać podwórko marzeń.
TERMINARZ
Prace należy przesłać lub dostarczyć do 22 lutego 2021 roku
wysyłając zdjęcie/skan na adres nowyportsztuki@o2.pl
(w treści wiadomości podajemy imię nazwisko, wiek, Szkołę oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna)
lub dostarczając osobiście do Domu Sąsiedzkiego w Nowym Porcie ul. Wyzwolenia 49 od 15.02.2021 do 22.02.2021
w godzinach 12.00-17.00
(W tym wypadku praca powinna zostać opisana na odwrocie imię nazwisko, Szkoła oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna)
 
OCENA PRAC I NAGRODY
 
Prace będą oceniane przez profesjonalnych artystów plastyków. Najlepsze prace zostaną wydrukowane i znajdą się na wystawie plenerowej w przestrzeni dzielnicy. Przewidziano nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III w 3 grupach wiekowych (I-III, IV-VIII i dla uczniów Szkół Średnich)
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 
Wręczenie nagród będzie miało miejsce 27.02.2021 o godzinie 12.00 w Domu Sąsiedzkim w Nowym Porcie ul. Wyzwolenia 49
Nadesłane prace nie będą odsyłane autorom. Przesłanie lub dostarczenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej eksponowanie, fotografowanie oraz na opublikowanie nazwiska autora. Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku w ramach realizacji celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz.926).
Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu Podwórka Sąsiedzkiej Energii ,,Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku''
 
KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU
 
Marcin Bildziuk
tel. kom. 507705970
adres e-mail:nowyportsztuki@o2.pl

 

Data dodania: 2021-02-13 19:11:00
Data edycji: 2021-02-13 19:12:15
Ilość wyświetleń: 86
Bądź z nami
Aktualności i informacje